0%
Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

Life with Corona

The Coronavirus (SARS-CoV-2) and the COVID-19 disease continue to spread across the world.

Your participation in the Life with Corona study will provide valuable information for researchers studying the social and economic implications of the Coronavirus pandemic.

Life with Corona is a citizen science project that was initiated by a team of scientists from ISDC, IDS, IGZ, the University of Konstanz, and UNU-WIDER, and cooperates closely with international partners. Nghiên cứu bắt đầu ngày 23/3/2020 và tiếp tục tối thiểu đến hết năm 2021. Nó được thực hiện bởi một nhóm các nhà nghiên cứu và tình nguyện viên quốc tế do Giáo sư Tilman Brück đứng đầu. The study has received ethical approval by UNU-WIDER with the reference number “UNU Ref No: 202009/01”.

If you have any questions, please send an email to lifewithcorona@isdc.org

The survey should take approx. 10 – 15 minutes to complete.


 
Mẫi chấp thuận và thông tin về bảo mật dữ liệu

Sự tham gia tự nguyện và ẩn danh

Sự tham gia vào nghiên cứu này là tình nguyện. Bạn phải ít nhất 18 tuổi để tham gia. Bạn có thể chấm dứt sự tham gia nghiên cứu này vào bất cứ lúc nào. Quyết định chấm dứt tham gia dưới bất kỳ hình thức nào của bạn sẽ không chống lại bạn. Việc thu thập dữ liệu là ẩn danh và không bao gồm thông tin cá nhân (ngoài địa chỉ email của bạn nếu bạn chọn chia sẻ dữ liệu đó với chúng tôi).

Để tham gia lại vào nghiên cứu này trong thời gian tới, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp địa chỉ email khi kết thúc cuộc khảo sát. Việc cung cấp cho chúng tôi địa chỉ email của bạn là việc làm mang tính tự nguyện. Nếu bạn không muốn cung cấp địa chỉ email của bạn, quyết định của bạn sẽ không chống lại bạn dưới bất kì hình thức nào. Địa chỉ email của bạn sẽ được lưu trữ riêng biệt với dữ liệu khảo sát và sẽ bị xóa sau khi nghiên cứu kết thúc.

Bảo vệ dữ liệu

ISDC gGmbH, Auguststr. 89, 10117 Berlin, lebenmitcorona@isdc.org chịu trách nhiệm bảo vệ dữ liệu. ISDC tuân thủ các quy định bảo vệ dữ liệu được quy định trong Quy định bảo vệ dữ liệu chung châu Âu (DSGVO). Viên chức bảo vệ dữ liệu chịu trách nhiệm cho chúng tôi là GFAD Datenschutz GmbH, datenschutz@gfad.de.

Mục đích thu thập dữ liệu

Dữ liệu sẽ được ISDC và các đối tác học thuật của họ đánh giá theo thống kê và khoa học. Dữ liệu ẩn danh phát sinh sẽ được sử dụng để tạo ra các phân tích thống kê và khoa học. Những phân tích và dữ liệu nghiên cứu mà họ lấy làm cơ sở sẽ được công khai cho mục đích từ thiện dưới dạng ẩn danh. Địa chỉ email của bạn sẽ không bao giờ được công khai.

Mẫu chấp thuận

Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn (tức là địa chỉ email) là sự đồng ý tự nguyện của bạn theo Khoản 6 Đoạn 1, Phần S1 của DSGVO. Bất kỳ lúc nào, bạn đều có thể hủy bỏ hiệu lực về sự chấp thuận của mình trong tương lai, bằng cách liên hệ lifewithcorona@isdc.org.

Bạn có các quyền sau đây liên quan đến dữ liệu của mình: quyền thu hồi, quyền thông tin, quyền cải chính, quyền hủy bỏ, quyền hạn chế xử lý, quyền mang theo dữ liệu, quyền phản đối, quyền kháng cáo lên cơ quan giám sát. Vui lòng tham khảo chính sách bảo vệ dữ liệu của chúng tôi để biết thêm thông tin.

Phân tích mạng lưới