0%
Varning: JavaScript är avstängt i din webbläsare. Du kanske inte kan svara på alla frågor i enkäten. Var vänlig kontrollera inställningarna i din webbläsare.

Life with Corona

Coronavirus (SARS-CoV-2) och COVID-19 sjukdomen fortsätter att spridas över hela världen.

Ditt deltagande i Livet med Corona studien kommer att ge värdefull information för forskare som studerar de sociala och ekonomiska konsekvenserna av Coronaviruspandemin.

Livet med Corona är ett medborgarvetenskapligt projekt som initierades av ett team av forskare från ISDC, IDS, IGZ, Universitetet i Konstanz, och UNU-WIDER samarbete med olika internationella partners. Projekt inleddes den 23 mars 2020 och pågår åtminstone till i slutet av året 2021. Det leds av ett internationellt team av forskare och frivilliga under ledning av professor Tilman Brück. Undersökningen har fått etiskt godkännande av UNU-WIDER med referensnumret ”UNU Ref No: 202009/01”.

Om du har några frågor, skicka ett e-postmeddelande till lifewithcorona@isdc.org

Undersökningen tar cirka 10 - 15 minuter att slutföra.


 
Samtyckesformulär och information om dataskydd

Frivilligt deltagande och anonymitet

Deltagande i denna studie är frivilligt. Du måste vara minst 18 år för att delta. Du kan avsluta ditt deltagande i den här studien när som helst. Ditt beslut att avsluta ditt deltagande kommer inte på något sätt att hållas emot dig. Insamlingen av data är anonym och inkluderar inte personlig information (bortsett från din e-postadress om du väljer att dela den med oss).

För att delta i denna studie igen efter en tid, vi kommer att be dig om din e-postadress i slutet av undersökningen. Att ge oss din e-postadress är frivilligt. Om du inte vill ange din e-postadress kommer ditt beslut inte att hållas emot dig. Din e-postadress kommer att lagras separat från undersökningsdata och kommer att raderas när studien har avslutats.

Dataskydd

ISDC gGmbH, Auguststr. 89, 10117 Berlin, lebenmitcorona@isdc.org ansvarar för dataskydd. ISDC följer uppgifterna skyddsföreskrifter som föreskrivs i den europeiska allmänna dataskyddsförordningen (DSGVO). Ansvarig för dataskyddet för oss är GFAD Datenschutz GmbH, datenschutz@gfad.de.

Syfte med datainsamling

Uppgifterna kommer att utvärderas statistiskt och vetenskapligt av ISDC och dess akademiska partners. Den genererade anonymiserade informationen kommer att användas för att producera statistiska och vetenskapliga analyser. Dessa analyser och forskningsdata som de bygger på kommer att offentliggöras i välgörenhetssyften och i anonymiserad form. Din e-postadress kommer aldrig att offentliggöras.

Samtyckeformulär

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter (dvs. e-postadress) är ditt frivilliga samtycke enligt artikel. 6 Para 1, S1 lit. en DSGVO. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke för att träda i kraft i framtiden genom att kontakta lifewithcorona@isdc.org.

Du har följande rättigheter när det gäller dina uppgifter: ångerrätt, rätt till information, rätt till rättelse, avbokningsrätt, rätt att begränsa behandlingen, rätt till dataportabilitet, rätt till invändningar, rätt till överklagande till tillsynsmyndigheten. Se vår dataskyddspolicy för mer information.

Webbanalys