0%
Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Life with Corona

Koronawirus (SARS-CoV-2) i choroba COVID-19 nadal rozprzestrzeniają się na całym świecie.

Pana/Pani udział w badaniu Życie z Koronądostarczy cennych informacji naukowcom badającym społeczne i ekonomiczne skutki pandemii koronawirusa.

Życie z Koronąto obywatelski projekt naukowy, który został zainicjowany przez zespół naukowców z ISDC, IDS, IGZ, Uniwersytetu w Konstancji oraz UNU-WIDER, i ściśle współpracuje z międzynarodowymi partnerami. Badanie rozpoczęto 23 marca 2020 r. i będzie ono kontynuowane co najmniej przez cały rok 2021. Jest ono prowadzone przez międzynarodowy zespół badaczy i wolontariuszy pod kierownictwem profesora Tilmana Brücka. Badanie zostało zatwierdzone w zakresie zgodności z normami etycznymi przez UNU-WIDER, a jego numer referencyjny to „UNU Ref No: 202009/01”.

W przypadku pytań prosimy o wysłanie e-maila na adres lifewithcorona@isdc.org

Badanie powinno zająć ok. 10-15 minut.


 
Formularz zgody i informacja o ochronie danych osobowych

Dobrowolny udział i anonimowość

Udział w tym badaniu jest dobrowolny. Aby wziąć udział w badaniu, należy mieć ukończone 18 lat. Można zrezygnować z udziału w badaniu w dowolnym momencie. Decyzja o zakończeniu uczestnictwa w badaniu w żaden sposób nie zostanie przeciwko Panu/Pani wykorzystana. Zbieranie danych jest anonimowe i nie obejmuje danych osobowych (z wyjątkiem adresu e-mail, jeśli zdecyduje się go nam Pan/i udostępnić).

Aby umożliwić ponowne wzięcie udziału w badaniu po upływie pewnego czasu, na końcu ankiety poprosimy Pana/Panią o podanie adresu e-mail. Podanie nam swojego adresu e-mail jest dobrowolne. Jeśli nie zechce Pan/i podawać swojego adresu e-mail, decyzja ta nie będzie w żaden sposób przeciwko Panu/Pani wykorzystana. Pana/Pani adres e-mail będzie przechowywany oddzielnie od danych ankietowych i zostanie usunięty po zakończeniu badania.

Ochrona danych

ISDC gGmbH, Auguststr. 89, 10117 Berlin, lebenmitcorona@isdc.org jest odpowiedzialny za ochronę danych. ISDC przestrzega przepisów dotyczących ochrony danych określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych Unii Europejskiej (RODO). Odpowiedzialnym za nas inspektorem ochrony danych jest GFAD Datenschutz GmbH, datenschutz@gfad.de.

Cel zbierania danych

Dane zostaną poddane ocenie statystycznej i naukowej przez ISDC i jego partnerów akademickich. Wygenerowane zanonimizowane dane zostaną wykorzystane do sporządzenia analiz statystycznych i naukowych. Analizy i dane badawcze, na których się opierają, zostaną upublicznione w celach charytatywnych w zanonimizowanej formie. Pana/Pani adres e-mail nigdy nie zostanie upubliczniony.

Formularz zgody

Zgodnie z art. 6 ust. 1, S1 lit. a RODO podstawą prawną przetwarzania danych osobowych (tj. adresu e-mail) jest Pana/Pani dobrowolna zgoda. W każdej chwili może Pan/i wycofać swoją zgodę, co wejdzie w życie w przyszłości, poprzez skontaktowanie się z nami lifewithcorona@isdc.org.

Przysługują Panu/Pani następujące prawa w związku z Pana/Pani danymi: prawo odstąpienia, prawo do informacji, prawo do sprostowania, prawo do odwołania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo sprzeciwu, prawo do odwołania się do organu nadzorczego. Prosimy zapoznać się z naszą polityką ochrony danychw celu uzyskania dodatkowych informacji.

Analiza sieciowa