0%
Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.

Leven met Corona

Het Coronavirus (SARS-CoV-2) en de ziekte van COVID-19 blijven zich over de hele wereld verspreiden.

Uw deelname aan de Life with Corona studie zal waardevolle informatie opleveren voor onderzoekers die de sociale en economische implicaties van de pandemie van het Coronavirus bestuderen.

Life with Corona is een wetenschappelijk onderzoeksproject dat is geïnitieerd door een team van wetenschappers van ISDC , IDS , IGZ , de universiteit van Konstanz en UNU-WIDER , en werkt nauw samen met internationale partners. De studie is op 23 maart 2020 gestart en zal minstens gedurende 2021 worden voortgezet. Ze wordt geleid door een internationaal team van onderzoekers en vrijwilligers onder leiding van Professor Tilman Brück. De studie heeft ethische goedkeuring gekregen van UNU-WIDER met het referentienummer "UNU Ref No: 202009/01".

Heeft u vragen, stuur dan a.u.b. een e-mail naar lifewithcorona@isdc.org

Het duurt ongeveer 10-15 minuten om de enquête in te vullen.


 
Toestemmingsformulier en informatie over gegevensbescherming

Vrijwillige deelname en anonimiteit

Deelname aan dit onderzoek is vrijwillig. U moet minimaal 18 jaar oud zijn om deel te nemen. U kunt uw deelname aan dit onderzoek op elk moment beëindigen. Uw beslissing om uw deelname te beëindigen zal op geen enkele manier tegen u worden gebruikt. Het verzamelen van gegevens is anoniem en bevat geen persoonsgegevens (behalve uw e-mailadres als u ervoor kiest om het met ons te delen).

Om na verloop van tijd weer aan dit onderzoek deel te nemen, vragen we u aan het einde van de enquête om uw e-mailadres. Uw e-mailadres opgeven is vrijwillig. Als u uw e-mailadres niet wilt opgeven, wordt uw beslissing op geen enkele manier tegen u gebruikt. Uw e-mailadres wordt afzonderlijk van de onderzoeksgegevens opgeslagen en wordt na afloop van het onderzoek verwijderd.

Gegevensbescherming

ISDC gGmbH, Auguststr. 89, 10117 Berlijn, lebenmitcorona@isdc.org is verantwoordelijk voor gegevensbescherming. ISDC houdt zich aan de gegevensbeschermingsvoorschriften die zijn voorgeschreven in de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). De verantwoordelijke voor gegevensbescherming is GFAD Datenschutz GmbH, datenschutz@gfad.de.

Doel van gegevensverzameling

De gegevens worden statistisch en wetenschappelijk geëvalueerd door ISDC en zijn academische partners. De gegenereerde geanonimiseerde gegevens worden gebruikt voor statistische en wetenschappelijke analyses. Deze analyses en de onderzoeksgegevens waarop ze zijn gebaseerd, worden in geanonimiseerde vorm openbaar gemaakt voor liefdadigheidsdoeleinden. Uw e-mailadres wordt nooit openbaar gemaakt.

Toestemmingsformulier

De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens (d.w.z. e-mailadres) is uw vrijwillige toestemming volgens Art. 6 Para 1, S1 GDPR. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken om in de toekomst van kracht te worden door contact op te nemen met lifewithcorona@isdc.org.

U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw gegevens: herroepingsrecht, recht op informatie, recht op rectificatie, recht op annulering, recht op beperking van verwerking, recht op gegevensoverdraagbaarheid, recht van bezwaar, recht van beroep bij de toezichthoudende autoriteit. Raadpleeg ons gegevensbeschermingsbeleid voor meer informatie.

Webanalyse