0%
Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

Život sa koronavirusom

Koronavirus nastavlja oblikovati naš svakodnevni život. Vaše učešće u studiji Život s koronavirusom pružit će dragocjene informacije za istraživanje socijalnih i ekonomskih implikacija pandemije.

Život s koronavirusom neprofitna je istraživačka studija koja je započela 23. marta 2020. i nastavit će se barem tokom 2021. godine. Projekt vode Tilman Brück (ISDC / IGZ), Patricia Justino (UNU-WIDER / IDS), Anke Hoeffler (Univerzitet u Konstanzu) i Wolfgang Stojetz (ISDC). Projektni tim podržava svjetska mreža saradnika i pojedinaca i institucija (Mreža Život sa koronavirusom).

Studija je dobila etičko odobrenje UNU-WIDER (referentni broj: 202009/01).

Ako imate bilo kakvih pitanja, pošaljite e-mail na lifewithcorona@isdc.org.

Odgovaranje na anketna pitanja trajat će 10 - 15 minuta.


 
Obrazac za davanje saglasnosti i informacije o zaštiti podataka

Dobrovoljno učešće i anonimnost

Učestvovanje u ovom istraživanju je dobrovoljno. Morate imati najmanje 18 godina da biste učestvovali. U bilo kojem trenutku možete prekinuti svoje učešće u ovom istraživanju. Vaša odluka da prekinete svoje učešće ni na koji način neće biti iskorištena protiv Vas. Prikupljanje podataka je anonimno i ne uključuje lične podatke (osim Vaše adrese e-pošte ako je odlučite podijeliti s nama).

Da biste nakon nekog vremena ponovo učestvovali u ovom istraživanju, tražit ćemo od Vas Vašu adresu e-pošte na kraju ankete. Davanje adrese e-pošte je dobrovoljno. Ako ne želite navesti svoju adresu e-pošte, Vaša odluka se neće ni na koji način iskoristiti protiv Vas. Vaša adresa e-pošte bit će pohranjena odvojeno od podataka prikupljenih kroz odgovore na anketna pitanja i bit će izbrisana nakon završetka istraživanja.

Zaštita podataka

ISDC gGmbH, Auguststr. 89, 10117 Berlin, lebenmitcorona@isdc.org odgovoran je za zaštitu podataka. ISDC se pridržava propisa o zaštiti podataka propisanih Evropskom opštom uredbom o zaštiti podataka (DSGVO). Odgovorni službenik za zaštitu podataka je GFAD Datenschutz GmbH, datenschutz@gfad.de.

Svrha prikupljanja podataka

Podaci će ISDC i njegovi akademski partneri statistički i naučno procijeniti. Prikupljeni anonimni podaci koristit će se za izradu statističkih i naučnih analiza. Ove analize, te podaci iz istraživanja na kojima se temelje analize, bit će objavljeni u anonimiziranom obliku za nekomercijalnu upotrebu. Vaša adresa e-pošte nikada neće biti objavljena.

Obrazac za saglasnost

Pravni osnov za obradu Vaših ličnih podataka (tj. adresa e-pošte) je Vaš dobrovoljni pristanak u skladu sa čl. 6 Para. 1, S1 lit. DSGVO. U svakom trenutku možete opozvati svoj pristanak, koji stupa na snagu bilo kad u budućnosti kontaktiranjem lifewithcorona@isdc.org.

U vezi sa svojim podacima imate sljedeća prava: pravo na povlačenje, pravo na informaciju, pravo na ispravak, pravo na otkazivanje učešća, pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka, pravo na prigovor, pravo na žalbu nadzornom organu. Pogledajte naša pravila o zaštiti podataka za više informacija.

Web analiza